Top

Boss Trụ Vương

Boss Trụ Vương

Tính năng thu phục Boss Trụ Vương là một tính năng hoàn toàn mới sẽ được Bổn Pháp cập nhật vào ngày 14/01/2010. Đến với tính năng này, kỳ sĩ sẽ nhận được phần thưởng điểm kinh nghiệm vô cùng phong phú và nhiều bảo vật kèm theo.

Thời gian diễn ra

 • Thời gian bắt đầu: từ sau bảo trì ngày 14/01/2011.
 • Thời gian kết thúc: thông báo sau.

NPC liên quan

Hình ảnh Ghi chú
Phong Thần

Boss Trụ Vương

Tính chất:

 • Cứ 5 phút trong 1 đợt sẽ xuất hiện 5 boss.
 • Tối đa có 10 đợt boss xuất hiện trong 1h.
 • Khi boss chết sẽ xuất hiện 10 NPC Linh Hồn Trụ Vương.
 • Boss Trụ Vương Tồn tại trong 4 phút.
 • 10 thời điểm gồm: 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50 phút.
 • Nhân vật cuối cùng giết được boss sẽ nhận được 500.000 điểm kinh nghiệm hoặc 1 Hạt Linh Hồn Trụ Vương.
Phong Thần

Linh Hồn Trụ Vương

Vị trí: Xuất hiện xung quanh vị trí boss Trụ Vương chết.

Phần Thưởng: Kỳ sĩ nhấp vào Linh Hồn Trụ Vương sẽ nhận được 50.000 điểm kinh nghiệm hoặc 1 Hạt Linh Hồn Trụ Vương.

Nhân vật chỉ có thể nhận thưởng tối đa 150 linh hồn /1ngày. Thời gian tồn tại của Linh Hồn Trụ Vương là 3 phút.

Lưu ý: Giãn cách thời gian giữa các lần nhận thưởng từ NPC Linh Hồn Trụ Vương là 30 giây.

Thời gian Boss Trụ Vương xuất hiện

Ngày Đợt/ ngày Thời điểm Bản đồ Tọa độ
Thứ Hai Đợt 1 08h30 - 09h30 Bắc Hải 212/178
Thứ Ba Đợt 2 10h30 - 11h30 Ải Du Hồn 217/217
Thứ Tư Đợt 3 13h30 - 14h30 Yến Sơn 224/200
Thứ Năm Đợt 4 16h30 - 17h30 Mạnh Tân 200/204
Thứ Sáu Đợt 5 18h30 - 19h30 Miêu Cương 210/203
Thứ Bảy Đợt 6 20h30 - 21h30 Mục Dã 192/182
Chủ nhật Đợt 7 22h30 - 23h30 Cự Lộc 210/180

Vật phẩm thu được

Hình ảnh Tính chất
Phong Thần

Hạt Linh Hồn Trụ Vương

 • Nhấp vào Linh Hồn Trụ Vương sẽ nhận được Hạt Linh Hồn Trụ Vương.
 • Có thể ghép tại Cẩm Nang Tính Năng.
 • Trong Hạt Linh Hồn Trụ Vương chứa các vật phẩm thưởng và điểm kinh nghiệm.
 • Có thể giao dịch bày bán, bán cửa hàng = 0 lượng, xếp trồng 100 cái /ô. Không thể ném ra đất.

Công dụng: Sử dụng kết hợp với dây Thanh Hồn, Hoàng Hồn, Bạch Hồn.

Phong Thần

Dây Thanh Hồn

 • Bán trong Cẩm Nang Tính Năng Quyển giá 01 tiền đồng.
 • Có thể ghép tại Cẩm Nang Tính Năng.
 • Có thể giao dịch, bày bán, bán cửa hàng = 0 lượng, không được ném ra đất, không xếp chồng.
 • Thời gian sử dụng 15 ngày tính từ lúc mua.
Phong Thần

Dây Hoàng Hồn

 • Bán trong Cẩm Nang Tính Năng Quyển giá 03 tiền đồng.
 • Có thể ghép tại Cẩm Nang Tính Năng.
 • Có thể giao dịch, bày bán, bán cửa hàng = 0 lượng, không được ném ra đất, không xếp chồng.
 • Thời gian sử dụng 15 ngày tính từ lúc mua.
Phong Thần

Dây Bạch Hồn

 • Bán trong Cẩm Nang Tính Năng Quyển giá 05 tiền đồng.
 • Có thể ghép tại Cẩm Nang Tính Năng.
 • Có thể giao dịch, bày bán, bán cửa hàng = 0 lượng, không được ném ra đất, không xếp chồng.
 • Thời gian sử dụng 15 ngày tính từ lúc mua.

Phần thưởng

Phần thưởng sử dụng Dây Thanh Hồn

01 Dây Thanh Hồn + 01 Hạt Linh Hồn Trụ Vương = 1.200.000 điểm kinh nghiệm.

Phần thưởng sử dụng Dây Hoàng Hồn

01 Dây Hoàng Hồn + 05 Hạt Linh Hồn Trụ Vương = 3.500.000 điểm kinh nghiệm + phần thưởng vật phẩm sau:

Vật phẩm
Quan Âm Thủy Mảnh Phi Tuyết Xuyên Điệp
Pháp bảo 5x VK truyền thuyết 95
Pháp bảo 7x Vũ khí hoàng kim 9x
Mộc Nhân Quy Hồn Châu
Đồng Nhân Chuộc Hồn Châu
Lưu Ly Bôi Hồi Địa Phù
Mảnh Phi Tuyết Xích Lân Di Ngoại Phù
Mảnh Phi Tuyết Ứng Long 500.000 điểm kinh nghiệm
Phần thưởng sử dụng Dây Bạch Hồn

01 Dây Bạch Hồn + 10 Hạt Linh Hồn Trụ Vương = 5.500.000 điểm kinh nghiệm + phần thưởng vật phẩm sau:

Vật phẩm
1.000.000 điểm kinh nghiệm Tử Hà Lương Ngọc (Chưa mài)
Trang bị cam cấp 3 Vi Quang Quái Phù (chưa mài)
Trang bị Lục 10x Xích Viêm Toái Ngọc (chưa mài)
Vũ Khí Hoàng Kim 10x Xích Viêm Phàm Ngọc (chưa mài)
Chí Lân Thanh Minh Toái Ngọc (chưa mài)
Chí Linh Thanh Minh Phàm Ngọc (chưa mài)
Chí Phượng Tử Hà Toái Ngọc (chưa mài)
Nghịch Lân Tử Hà Phàm Ngọc (chưa mài)
Nghịch Long Hạt Linh Hồn Trụ Vương
Nghịch Lôi Sủi Cảo Thịt Heo
Xích Viêm Lương Ngọc (chưa mài) Sủi Cảo Thịt Bò
Thanh Minh Lương Ngọc (chưa mài) Sủi Cảo Hạnh Nhân
Đổi Hạt Linh Hồn Trụ Vương (tối đa đổi 5 lần/1 ngày)
Công thức Phần thưởng
10 Hạt Linh Hồn Trụ Vương + 20 vạn lượng 1.500.000 điểm kinh nghiệm
Những cách khác có được Hạt Linh Hồn Trụ Vương
Nhiệm vụ Số lần Nhận được
Quay Càn Khôn Luân 4/7/9/10/12 01 Hạt Linh Hồn Trụ Vương
Thám Quân 3/5
Bào Thương 5/9
Siêu Độ Linh Hồn 4/7
Đạo Cụ 3/5
Vạn Tiên Trận 2/4/6/8/10/13
Vận Lương 2/4/7
Thiên Cống 2/5
Tống Tửu 2/3/4