Top

Truy bắt Ông Già Noel Giả Mạo và Đắp Người Tuyết

Truy bắt Ông Già Noel Giả Mạo và Đắp Người Tuyết

 

Truy Bắt Ông Già Noel Giả Mạo

 

Thời gian: Hoạt động diễn ra từ 0h ngày 05/12/2020 - đến 23h59p ngày 05/01/2021.

Đối tượng: Tất cả kỳ sĩ tại máy chủ Ngọc Tuyền Cung.

Giới thiệu:

Ông Già Noel Giả Mạo mạnh hơn rất nhiều so với quái thường.

Đến thời gian quy định, hệ thống sẽ xuất hiện thông báo “Ông Già Noel Giả Mạo đã đánh cấp túi quà của Ông Già Noel”.

Người chơi chờ khoảng 10 phút sau sẽ xuất hiện cụ thể thông báo vị trí của Boss.

Hệ thống sẽ có thông báo khi Boss chết, đồng thời sẽ có nhiều hộp quà giáng sinh rơi ra.

 

Tọa độ của Boss

 

Địa điểm

Tọa độ

Du Hồn

211/209

Miêu Cương

198/188

Cự Lộc

237/189

Bắc Hải

230/201

Tây Côn Lôn

215/207

Thủ Dương Sơn

174/186

Mục Dã

218/211

 

Thời gian Boss xuất hiện

 

Thời gian

Hành động

8h00 - 14h00 - 18h00 - 22h00

Thông báo:“Ông Già Noel Giả Mạo đã lấy cắp túi của quà của Ông Già Noel và chạy trốn, 10 phút nữa sẽ xuất hiện”.

8h10 - 14h10 - 18h10 - 22h10

Thông báo:”Đã xuất hiện tại <địa điểm> hãy bắt hắn”.

Sau khi Boss chết

Thông báo:”Ông Già Noel vui mừng khi Ông Già Noel Giả Mạo bị đánh bại”.

9h00 - 15h00 - 19h - 23h00

Nếu không bị giết Boss sẽ biến mất

 

Mở Hộp Quà Giáng Sinh

 

Phần Thưởng

 

Kỹ Năng Quyển 

 

Liệu Nguyên/Vạn Tịch

 

 

Địa Linh/Hải Hồn

 

Tướng Quân Lệnh

 

 

  Pháp bảo 7x

 

Trang bị lục 8x

 

 

Pháp Bảo 2 dòng 

 

 

Trang bị lục 10x

 

 

Tật Điện/Truy Phong 

 

 

Vũ khí hoàng kim 80

 

1000 lượng

 

 

Vũ khí hoàng kim 90

Lưu ý:

Khi tham gia tổ đội, cơ hội đánh được Boss sẽ cao hơn.

Khi Boss chết sẽ rơi nhiều Hộp quà giáng sinh, bên trong chứa nhiều phần thưởng hấp dẫn.

 

Hoạt động Đắp Người Tuyết

 

Thời gian: Hoạt động diễn ra từ 0h ngày 05/12/2020 - đến 23h59p ngày 05/01/2021.

Đối tượng: Tất cả kỳ sĩ tại cấp độ 50 trở lên tại máy chủ Ngọc Tuyền Cung.

Nội dung: Quý kỳ sĩ đủ điều kiện có thể đến NPC Người Tuyết - Ngọc Hư Cung (210/193) để tiến hành đắp người tuyết.

Công thức: 1 người tuyết + 5 vạn lượng/1 lần. Mỗi nhân vật tối đa 800 lần /1 ngày.

Phần thưởng: Điểm kinh nghiệm 1000 x đẳng cấp nhân vật. Lần thứ 200/400/600/800 mỗi ngày sẽ thưởng Vớ Giáng Sinh.


NPC

Chức năng

Người Tuyết

Vị trí: Ngọc Hư Cung (210/193)

Chức năng: Đắp người tuyết.

Vớ Giáng Sinh

Nguồn gốc: Nhận được khi sử dụng Người tuyết ở mốc 2000/4000/6000/8000 hoặc mốc 200/400/600/800 mỗi ngày khi đắp người tuyết.

Tính chất: Xếp chồng, giao dịch, bày bán. Không ném ra. Không rơi khi có PK. Bán cửa hàng 0 lượng.

Lưu ý: Vật phẩm chỉ hoạt động đến 23h59 ngày 05/01/2021.

 

Phần thưởng Vớ Giáng Sinh

 

Phần thưởng (ngẫu nhiên)

Hồng thủy tinh

Hồng Bảo thạch

Lam thủy tinh

Lam Bảo thạch

Vũ khí sơ cấp (nguyên)

Trang bị sơ cấp (nguyên)

Bá Lạc Nhãn cấp 13

Trang Bị Lục 8x

Khí Nguyên (cao cấp)

Trang Bị Lục 10x

Trang Nguyên (cao cấp)

Vũ Khí Truyền Thuyết 75

Khí Tinh (cao cấp)

Vũ Khí Truyền Thuyết 85

Trang Tinh (cao cấp)

Vũ Khí Truyền Thuyết 95

Nghịch Lân

Vũ Khí Hoàng Kim 9x

Nghịch Long

    Vũ Khí Hoàng Kim 10x

Phi Thiên Quyển