Top

Hộp quà Phong Thần (mới)

Hộp quà Phong Thần (mới)

 
Hóa Thần Lệnh vốn là một bảo vật ngàn năm trên đỉnh Côn Lôn, trải qua 49 lần tinh luyện trong lò bát quái nên có được thần lực, phù văn phát quang huyền ảo, lấp lánh như tinh vân. Nay thế giới Phong Thần Bảng Private 2008 lại xuất hiện một bảo vật hiếm có mới.
Tại máy chủ Ngọc Tuyền Cung mới, Hộp quà Phong Thần đã xuất hiện với thần lực hoàn toàn mới. Mang đến nguồn nội lực vô song dành cho bất cứ ai sở hữu được chúng!
Thời gian diễn ra
Thời gian áp dụng : Sau khi gộp máy chủ Ngọc Tuyền Cung và Bích Du Cung.

Đối tượng : Áp dụng tại Ngọc Tuyền Cung mới.

 

NPC & Vật phẩm liên quan

Hình ảnh

Tính chất

Lễ Quan

Mua Hộp quà Phong Thần/Hộp quà Tân Thủ.

Hộp quà Phong Thần

Giá: 2000 Tiền Đồng.
Tính chất: Không giao dịch, vứt bỏ, bán tiệm. PK không rớt.

Yêu cầu: Đẳng cấp <90

Hạn sử dụng: 30 ngày.

Lưu ý: Nhân vật đủ đẳng cấp sẽ nhận thưởng ở thẻ tân thủ, ngoài ra khi đạt cấp nhận thưởng mà chưa nhận tiếp tục cày thêm cấp thì exp nhận đc vẫn chỉ đủ lên cấp theo phần thưởng. Ví dụ, 58 nhận thưởng mà lên 59 mới nhận thì cũng chỉ lên 60 0%, hay 89 nhận mà  lên 90 mới nhận thì vẫn là 90 0%.

Hộp quà Tân Thủ 

Giá: 1000 Tiền Đồng.
Tính chất: Không giao dịch, vứt bỏ, bán tiệm. PK không rớt.

Hạn sử dụng: 30 ngày.

Lưu ý: Có thể sử dụng Hộp quà Phong Thần/Tân Thủ cùng lúc.

 

Hộp quà Phong Thần

 

Cấp độ

Phần thưởng ( theo hệ phái )

Dưới cấp 90

Thăng cấp 90.

50 vạn lượng.

01 bộ trang bị lục 8x #6 (n.v). Vũ khí hoàng kim 6x #6 (n.v).

Thú cưỡi trắng 80.

Bá lạc nhãn cấp 13.

03 Liễu mộc.

Kích hoạt tất cả kỹ năng.

Kỹ năng chủ động tăng 08.

Kỹ năng bị động tăng 01.

93

Nón lục 10x #3 (n.v).

50 vạn lượng.

Thăng cấp 95.

98

Đai lục 10x #3 (n.v).

50 vạn lượng.

Thăng cấp 100.

103

Chân lục 10x #3 (n.v).

50 vạn lượng.

Thăng cấp 105.

108

Vũ khí truyền thuyết 85 #3. (khóa)

100 vạn lượng.

Thăng cấp 110.

 

113

Phi phong lục 10x #3 (n.v).

100 vạn lượng.

Thăng cấp 115.

118

Áo lục 10x #3 (n.v).

100 vạn lượng.

Thăng cấp 120.

120

Vũ khí hoàng kim 90 #3 (n.v).

Danh hiệu “Phong Thần Diễn Nghĩa” 30 ngày.

100 vạn lượng.

Lưu ý: Hệ phái giáp sĩ nhận ngẫu nhiên vũ khí ngắn/dài.

 

Hộp Quà Tân Thủ


Thời gian

Phần thưởng

Mỗi ngày

2.000.000 Exp.

01 Lam Bảo Thạch.

Ngẫu nhiên 01 pháp bảo (1x 3x 5x).

Ngẫu nhiên 200 thu thập (2 trong 6 loại, mỗi loại 100 cái).

Ngẫu nhiên 100 tứ tượng (1 trong 4 loại).

02 bộ quẻ.

 

Lưu ý: Mỗi ngày nhận thưởng 1 lần. Tất cả item nhận từ Hộp quà Tân Thủ đều khóa.