Top

Giới thiệu AutoPlay phong thần 2008

Giới thiệu AutoPlay phong thần 2008

Tính năng Autoplay đặc biệt sử dụng trong game , có thể sử dụng phím Tắt/mở nhanh (F),tắt mở giao diện (Ctrl+F).Thao tác đơn giản , rất đầy đủ vừa dùng train cấp và PK .