Top

Hóa Thần Lệnh - Bảo vật ngàn năm

Hóa Thần Lệnh - Bảo vật ngàn năm

 

Hóa Thần Lệnh - Bảo vật ngàn năm

Vạn năm thái bình không làm nên chiến tích lừng lẫy, không có thời thế làm sao xuất anh hùng. Đã bước lên ngôi Đế vương thì há nào lại chịu sự chi phối của kẻ khác. Thủ lĩnh của 3 bộ tộc lớn nhất Huỳnh Đế, Viêm Đế và Xi Vưu cũng vì thế mà trỗi dậy giấc mộng bá vương, thâu tóm quyền lực, quyền uy thiên hạ.

Huyết chiến diễn ra suốt 3 năm, cuối cùng Huỳnh Đế đại thắng, 365 vị anh hùng năm đó đều được khắc tên lên Bảng Phong Thần. Cánh cửa giữa Thiên giới và Hạ giới được mở ra…

Cùng lúc đó là sự xuất hiện của món bảo vật ngàn năm - Hóa Thần Lệnh. Tương truyền nếu ai sở hữu bảo vật này có thể một bước thành thần, có sức mạnh vô song. Chẳng những vậy - Hóa Thần Lệnh còn cất chứa nhiều bảo vật, kỳ trân dị bảo và thần binh lợi khí khác…

Liệu rằng Hóa Thần Lệnh có thật sự giúp cho người sở hữu trở thành THẦN ?

 

NPC và Vật phẩm liên quan

 

 

NPC & Vật phẩm

Nội dung


 

Chức năng : Mở bán Hóa Thần Lệnh.


Vị trí : Các map thành thị.


 

Nguồn gốc : Mua tại NPC Lễ Quan.


 

Giá : 1000 tiền đồng. Hạn sử dụng 30 ngày.


 

Tính chất : Không giao dịch, mua bán hay vứt bỏ. Nhận phần quà cấp độ 89 sẽ tự biến mất.


 

Yêu cầu : Đẳng cấp người chơi < 31


Lưu ý : Nhân vật đủ đẳng cấp sẽ nhận thưởng ở thẻ tân thủ. Ngoài ra khi đạt cấp độ nhận thưởng mà không nhận và tiếp tục cày thêm cấp thì điểm kinh nghiệm nhận được vẫn chỉ đủ lên cấp theo phần thưởng có sẵn. Ví dụ : Nhân vật đạt cấp 58 không nhận thưởng và lên 59 mới nhận thưởng sẽ chỉ lên cấp độ 60 và 0% điểm kinh nghiệm. 

 

Phần thưởng

Sau khi tiếp nhận Hóa Thần Lệnh tại Lễ Quan, nhấp phải để sử dụng và nhận thưởng trực tiếp bao gồm : Thăng cấp 30, 1 bộ trang bị lục 4x (n.v), vũ khí hoàng kim 4x (n.v) theo hệ phái. 

Ngoài ra tùy theo cấp độ nhân vật sẽ nhận thưởng theo bảng dưới đây:

 

 

 

Cấp độ

 

Phần thưởng được nhận

 

33

 

1 Đồng Nhân, 2 Thanh Lộ, 2 Chân Khí.

 

Thăng cấp độ 35.


 

38

 

1 Đồng Nhân, 2 Thanh Lộ, 2 Chân Khí.

 

Thú cưỡi hoàng kim theo hệ phái (Trác Hổ/Trác Điêu/Phi Điệp).

 

Thăng cấp 40.


 

43

 

5 Mảnh sách Chư hầu, 2 Thanh Lộ, 2 Chân Khí.

 

Thăng cấp 45


 

48

 

5 Mảnh sách Chư hầu, 2 Thanh Lộ, 2 Chân Khí.

 

Thăng cấp 50.


 

53

 

2 Bạch không thư, 2 Thanh Lộ, 2 Chân Khí.

 

Thăng cấp 55.


 

58

 

2 Khao quân lệnh, 2 Thanh Lộ, 2 Chân Khí.

 

Thăng cấp 60.


 

63

 

1 Đồng Nhân, 2 Mảnh vải.

 

Phi phong lục 6x theo hệ phái.

 

Thăng cấp 65.


 

68

 

1 Hồng không thư.

 

Áo lục 6x theo hệ phái.

 

Thăng cấp 70.

 

74

 

Bá lạc nhãn cấp 13, 5 Lam bảo thạch.

 

Thăng cấp 75.


 

79

 

2 Mảnh sách Chư hầu, 2 Hồng không thư.

 

Thăng cấp 80.


 

84

 

2 Hồng không thư.

 

Nón lục 8x theo hệ phái (n.v).

 

Thăng cấp 85.


 

89

 

1 Hoàng không thư.

 

Áo lục 8x theo hệ phái (n.v).

Thăng cấp 90.