Top

Hoạt động Bánh Chưng Mừng Xuân

Hoạt động Bánh Chưng Mừng Xuân

Còn gì vui bằng khi cùng quý bằng hữu của mình quây quần cùng nhau, hạ quái tại các bản đồ, truy tầm những nguyên liệu đặc trưng của ngày Tết cổ truyền dân tộc như : Đậu Xanh, Lá Chuối, Thịt Mỡ, Dây lạt…. để gói những chiếc Bánh Chưng thơm phức, ấm nồng ngày Tết !!

Các NPC và vật phẩm liên quan

Thời gian : bắt đầu từ 00h00 ngày 01/02/2021 đến 23h59 ngày 01/03/2021

     

   

Vị trí: Phong Thần Đài 197/199.

Chức năng: ghép bánh chưng, mua hộp nguyên liệu, mua chậu hoa, ghép chữ chúc mừng năm mới, ghép chậu mai vàng, Reset lượt sử dụng bánh chín

Lưu ý: NPC chỉ hoạt động đến 23h59 ngày 01/03/2021

Nồi nấu bánh

Vị trí: Triều Ca 216/193 và Tây Kỳ 180/192

Chức năng: Nấu và lấy Bánh Chưng/Bánh Tét.

Lưu ý: NPC chỉ hoạt động đến 23h59 ngày 01/03/2021

Hộp Nguyên Liệu

Nguồn gốc : nhận được khi tham gia đánh quái ở map tứ tượng, đông doanh, phương trượng, bồng lai

Chức năng : mở ra sẽ nhận được vật phẩm ghép bánh chưng bao gồm : đậu xanh, thịt mỡ, dây lạt, lá chuối, gạo nếp.

Tính chất: Có thể xếp chồng 200 vật phẩm/ô, có thể giao dịch, bày bán, ném ra, bị rơi khi PK cao. Bán cửa hàng 0 lượng. 

Lưu ý: Vật phẩm chỉ hoạt động đến 23h59 ngày 01/03/2021

Bán tại NPC Tiểu Thanh giá 5 tiền đồng = 100 vật phẩm

 

Đậu xanh  

Nguồn gốc: Nhận được khi mở Hộp Nguyên Liệu.

Tính chất: Có thể xếp chồng 200 vật phẩm/ô, có thể giao dịch, bày bán, ném ra, bị rơi khi PK cao. Bán cửa hàng 0 lượng.

Chức năng: Dùng để làm bánh.

Lưu ý: Vật phẩm chỉ hoạt động đến 23h59 ngày 01/03/2021

Lá chuối 

Dây lạt 

Thịt Mỡ

  

Gạo Nếp 

 

Bánh chưng sống

Nguồn gốc: Nhận được khi ghép nguyên liệu.

2 Thịt Mỡ + 1 Đậu Xanh + 2 Nếp + 3 Lá + 3 Dây Lạt

= 1 Bánh Chưng

Tính chất: Có thể xếp chồng 100 vật phẩm/ô, có thể giao dịch, bày bán, ném ra, bị rơi khi PK cao. Bán cửa hàng 0 lượng.

Chức năng: Chuột phải nhận thưởng hoặc dùng Nồi Nấu Bánh để chế tạo Bánh Chưng Chín.

Giới hạn: 8.000 vật phẩm/nhân vật. (tổng 2 loại bánh)

Lưu ý: Vật phẩm chỉ hoạt động đến 23h59 ngày 01/03/2021

Bánh tét sống

Nguồn gốc: Nhận được khi ghép nguyên liệu.

1 Thịt Mỡ + 2 Đậu Xanh + 2 Nếp + 2 Lá + 2 Dây Lạt

= 1 Bánh Tét

Tính chất: Có thể xếp chồng 100 vật phẩm/ô, có thể giao dịch, bày bán, ném ra, bị rơi khi PK cao. Bán cửa hàng 0 lượng.

Chức năng: Chuột phải nhận thưởng hoặc dùng Nồi Nấu Bánh để chế tạo Bánh Tét Chín.

Giới hạn: 8.000 vật phẩm/nhân vật. (tổng 2 loại bánh)

Lưu ý: Vật phẩm chỉ hoạt động đến 23h59 ngày 01/03/2021

Bánh Chưng Chín

Nguồn gốc: Nhận được khi nấu Bánh Chưng.

Tính chất: Có thể xếp chồng 100 vật phẩm/ô, có thể giao dịch, bày bán, ném ra, bị rơi khi PK cao. Bán cửa hàng 0 lượng.

Chức năng: Chuột phải nhận thưởng.

Giới hạn: 8.000 vật phẩm/nhân vật

Lưu ý: Vật phẩm chỉ hoạt động đến 23h59 ngày 01/03/2021

Bánh Tét Chín

Nguồn gốc: Nhận được khi nấu Bánh Tét.

Tính chất: Có thể xếp chồng 100 vật phẩm/ô, có thể giao dịch, bày bán, ném ra, bị rơi khi PK cao. Bán cửa hàng 0 lượng

Chức năng: Chuột phải nhận thưởng.

Giới hạn: 8.000 vật phẩm/nhân vật.Lưu ý: Vật phẩm chỉ hoạt động đến 23h59 ngày 01/03/2021


Chữ Chúc

Nguồn gốc : nhận được khi sử dụng 2000 bánh chưng chín sẽ ngẫu nhiên nhận được 1 trong 4 chữ.

Chức năng : ghép chữ ở NPC Tiểu Thanh để nhận thưởng

Lưu ý : quý kì sĩ có thể dùng chữ đổi điểm kinh nghiệm, mỗi chữ tối đa 7 lần. Điểm kinh nghiệm khi đổi chữ =  1.500.000

Giới hạn: Tặng riêng lẻ: tối đa 8 lần/1 loại/1 nhân vật.  Ghép bộ 4 chữ  tối đa được 8 lần tặng/nhân vật.

Chữ Mừng

Chữ Năm

Chữ Mới

 

☯ Phần thưởng khi tham gia hoạt động ( nhấn vào ảnh )