Top

Hoạt Động Săn Boss Đại Tướng Quân

Hoạt Động Săn Boss Đại Tướng Quân

 NPC và vật phẩm liên quan

 Boss Đại Tướng Quân

    Toạ độ của Boss


Địa điểm

Toạ độ

Du Hồn

211/209

Miêu Cương

198/188

Cự Lộc

237/189

Bắc Hải

230/201

Tây Côn Lôn

215/207

Thủ Dương Sơn

174/186

Mục Dã

218/211


   Thời gian boss xuất hiện


Thời gian

Hành động

8h00 - 14h00 - 18h00 - 22h00

Thông báo : “ Đại Tướng Quân sắp tới, 10p nữa sẽ xuất hiện “

8h10 - 14h10 - 18h10 - 22h10

Thông báo : “ Đã xuất hiện tại <địa điểm> hãy nhanh chóng đến nhận quà “

Sau khi boss chết

Thông báo : “ Đại Tướng Quân say rồi, hôm sau lại đến nhé “

9h00 - 15h00 - 19h00 - 23h00

Nếu không bị giết boss sẽ biến mất

Tướng Ấn

Nguồn gốc : rơi ra khi boss bị tiêu diệt.

Chức năng : chuột phải để nhận thưởng

Tính chất : bày bán, giao dịch, vứt bỏ, bán cửa hàng giá 1 lượng

Hạn sử dụng: 23h59 ngày 19/06/2021

Phần thưởng khi tiêu diệt Boss

Sau khi tiêu diệt boss, sẽ có nhiều Tướng Ấn rơi ra, bên trong chứa rất nhiều phần thưởng hấp dẫn

 

Phần Thưởng

Kỹ Năng Quyển 

Liệu Nguyên/ Vạn Tịch

Địa Linh/ Hải Hồn

Tướng quân lệnh

Pháp bảo 7x

Trang bị lục 8x

Pháp bảo 2 dòng

Trang bị lục 10x

Tật điện/ Truy phong

Vũ khí hoàng kim 80

10000 lượng

Vũ khí hoàng kim 90