Top

Hướng dẫn sơ về bộ nhiệm vụ theo cấp

Hướng dẫn sơ về bộ nhiệm vụ theo cấp

Trò chơi Phong Thần không thể thiếu các bộ nhiệm vụ chính, dưới đây là thông tin về nhiệm vụ để quý đồng đạo tiện theo dõi.

Bảng theo dõi nhiệm vụ

Click vào đây để phóng to