Top

Khai mở máy chủ Bích Du Cung

Khai mở máy chủ Bích Du Cung

Khai mở máy chủ  Bích Du Cung

Trước sức nóng và hy vọng phục hưng Phong Thần của quý kỳ sĩ khắp chốn Tiên Ma Giới quá lớn, Thần Nông quyết định khai thông vùng đất mới song hành cùng Ngọc Tuyền Cung vừa khai mở để tạo điều kiện cho kỳ sĩ khắp chốn có đất luyện võ thăn thiên sức mạnh, tái khởi ký ức tại máy chủ phiên bản 2008 mang tên Bích Du Cung.

Thời gian diễn ra các sự kiện: Từ 10h00 ngày 07/11 đến 23h59 ngày 26/01/2021.

Nội dung: Đua Top Cấp Độ, Đua Top Thế Giới, Đua Top Hệ Phái và Đua Top Lãnh Địa. Riêng 2 sự kiện Đua Top Cấp Độ và Đua Top Lãnh Địa là không giới hạn thời gian.

Những Điều Cần Biết

  • Giảm một nửa điểm kinh nghiệm kỹ năng từ train quái.
  • Giảm tiền vạn nhận được khi tham gia tìm Băng Hỏa Long Châu (từ 100v xuống 70v/1 lần).
  • Tính năng xoay vòng càn khôn yêu cầu cấp độ 20. Ủy thác Nhật Nguyệt Đơn yêu cầu cấp độ 30. 
  • Bổ sung điểm kinh nghiệm nhiệm vụ Thu thập Tân thủ thôn đối với nhân vật dưới cấp độ 30.
  • Tăng điều kiện nâng cấp bang so với Ngọc Tuyền Cung, cụ thể : Đồng thau *4, Tiền vạn *, Cống hiến *2

Đua Top Cấp Độ

Đẳng cấp yêu cầu

Phần thưởng

Giới hạn phần thưởng

140

Thú cưng Hạo Thiên Khuyển

3

150

5000 Tiền Đồng

1

160

10000 Tiền Đồng

1

170

10 Tướng Quân Lệnh

1

180

20 Tướng Quân Lệnh

1

Đua Top Thế Giới

5 kỳ sĩ có đẳng cấp cao nhất tại máy chủ mới Bích Du Cung sẽ nhận phần thưởng như sau:

Xếp hạng

Phần thưởng

Hạng 01

Danh hiệu Top 1 (vĩnh viễn)

Hiệu ứng hỗ trợ + vòng sáng (vĩnh viễn)

Thú cưỡi Nghịch

Vũ Khí 100 thăng 12

Bộ Trang Bị 100 thăng 09

4 lò luyện sơ cấp

4 lò luyện trung cấp


Hạng 02

Danh hiệu Top 2 (vĩnh viễn)

Bộ Trang Bị 100 thăng 09

Vũ Khí 100 thăng 09

Thú cưỡi Nghịch

3 lò luyện sơ cấp

3 lò luyện trung cấp


Hạng 03

Danh hiệu Top 3 (vĩnh viễn)

Bộ Trang Bị 100 thăng 09

Vũ Khí 100 thăng 06

Thú cưỡi Nghịch

3 lò luyện sơ cấp

2 lò luyện trung cấp

Hạng 04 - 05

Bộ Trang Bị 100 thăng 06

Vũ Khí 100 thăng 06

Thú cưỡi Chí

1 lò luyện sơ cấp

1 lò luyện trung cấp

Lưu ý: Nếu 2 kỳ sĩ cùng đẳng cấp 200, ai đạt cấp 200 trước sẽ xếp hạng trước.

Đua Top Hệ Phái

Lưu ý: Top 5 hệ phái sẽ loại trừ những thành viên có trong Top 5 thế giới.

Xếp hạng

Phần thưởng

Hạng 01

Bộ Trang Bị 80 thăng 06

Vũ Khí 90 thăng 06

Thú Cưỡi Chí

Hạng 02

Bộ Trang Bị 80 thăng 06

Vũ Khí 90 thăng 06

Thú Cưỡi Trác

Hạng 03 - 05

Bộ Trang Bị 80

Vũ Khí 90

Thú Cưỡi Trác

Đua Top Lãnh Địa

Thời gian: Không giới hạn thời gian. Chỉ cần Lãnh Địa vừa đạt cấp độ yêu cầu thì nhanh tay cung cấp đầy đủ hình ảnh thông tin bang hội về trang Messenger Bổn Pháp sẽ căn cứ vào thời gian gửi thông tin để trao thưởng.

Yêu cầu nhận thưởng

Phần thưởng

Giới hạn phần thưởng

Thành Thị Cấp 2

7000 Tiền Đồng

8 phần

Thành Thị Cấp 3

10000 Tiền Đồng

6 phần

Thành Thị Cấp 4

15000 Tiền Đồng

4 phần

Thành Thị Cấp 5

20000 Tiền Đồng

2 phần