Top

Kỹ Năng Quyền và Phi Thiên Quyển ra mắt tam giới

Kỹ Năng Quyền và Phi Thiên Quyển ra mắt tam giới

Với sự phát triển mạnh mẽ của bậc tiền nhân, lớp kỳ nhân dị sĩ trẻ tuổi từng bước bị bỏ xa lại phía sau. Nhận thấy sự cách biệt quá lớn giữa 2 thế hệ, Thần Nông, Xi Vưu, Hiên Viên đã chung tay tạo ra Kỹ Năng Quyền và Phi Thiên Quyển nhằm rút ngắn chênh lệch.Quí kỳ sĩ hãy nhanh tay nắm bắt cơ hội chiếm lấy vật phẩm tối thượng, để nâng cao năng lực tu hành !

 

☯️ Kỹ Năng Quyển 

 

 

 

Kỹ Năng Quyển

( Giáp Sĩ)

Nguồn gốc : nhận được từ sự kiện Truy Tìm Ông Già Noel Giả Mạo

Tính chất  : không thể xếp chồng, có thể bày bán, giao dịch, không được ném ra và không rơi khi pk cao.

Chức năng : nâng cao kỹ năng võ công của nhân vật. Khi sử dụng sẽ tăng 1 cấp độ thuần thục của kỹ năng. ( không sử dụng được đối với các skill bị động và hỗ trợ )

Lưu ý : áp dụng đối với các kỹ năng đã học và từ cấp 1 đến cấp 10.

Chỉ sử dụng được cho hệ Giáp Sĩ.

Kỹ Năng Quyển

 (Đạo Sĩ)

Nguồn gốc : nhận được từ sự kiện Truy Tìm Ông Già Noel Giả Mạo

Tính chất  : không thể xếp chồng, có thể bày bán, giao dịch, không được ném ra và không rơi khi pk cao.

Chức năng : nâng cao kỹ năng võ công của nhân vật. Khi sử dụng sẽ tăng 1 cấp độ thuần thục của kỹ năng. ( không sử dụng được đối với các skill bị động và hỗ trợ )

Lưu ý : áp dụng đối với các kỹ năng đã học và từ cấp 1 đến cấp 10.

Chỉ sử dụng được cho hệ Đạo Sĩ

Kỹ Năng Quyển

 ( Dị Nhân)

Nguồn gốc : nhận được từ sự kiện Truy Tìm Ông Già Noel Giả Mạo

Tính chất  : không thể xếp chồng, có thể bày bán, giao dịch, không được ném ra và không rơi khi pk cao.

Chức năng : nâng cao kỹ năng võ công của nhân vật. Khi sử dụng sẽ tăng 1 cấp độ thuần thục của kỹ năng. ( không sử dụng được đối với các skill bị động và hỗ trợ )

Lưu ý : áp dụng đối với các kỹ năng đã học và từ cấp 1 đến cấp 10.

Chỉ sử dụng được cho hệ Dị Nhân

 

☯️ Phi Thiên Quyển

 

 

 

Phi Thiên Quyển

Chức năng : mở khóa giới hạn kỹ năng cấp 11

Nguồn gốc : nhận được khi sử dụng Vớ Giáng Sinh

Tính chất : không thể xếp chồng, có thể bày bán, giao dịch, không được ném ra và không rơi khi pk cao.

Cách dùng : sau khi hoàn thành nhiệm vụ tiêu diệt Di Long, nhân vật sử dụng và chọn 1 kỹ năng bất kỳ để mở giới hạn. Yêu cầu kỹ năng đó đã đạt cấp 10.

 

☯️ Nhiệm vụ tiêu diệt Di Long 

Sau bảo trì ngày 4/12/2020, tất cả các nhân vật sẽ có nhiệm vụ tiêu diệt Di Long ( tọa độ Bồng Lai 223/187). Sau khi tiêu diệt xong boss Di Long thì sẽ có thông báo hoàn thành nhiệm vụ. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ có thể sử dụng Phi Thiên Quyển. 

Lưu ý : tổ đội có thể được hưởng, tính người kết thúc boss.