Top

Online nhận thưởng

Online nhận thưởng

Với hoạt động Online nhận hộp quà, kỳ sĩ thật dễ dàng để nhận những phần thưởng hấp dẫn từ thế giới Phong Thần.

Thời gian

 • Bắt đầu: Sau bảo trì ngày 01/07/2011.

NPC và đạo cụ liên quan

Hình ảnh Ghi chú
Phong Thần
Cẩm Nang Sự Kiện

Vị trí: hành trang nhân vật.

Chức năng:

 • Thêm chức năng kỳ sĩ xem thời gian online hiện tại.
 • Thêm chức năng tặng thưởng Hộp quà thần bí mỗi ngày.

Nội dung hoạt động

Đối tượng tham gia
 • Nhân vật cấp độ trên 50 và online từ 02 tiềng đồng hồ trở lên mới có thể nhận vật phẩm Hộp quà thần bí.
Cách nhận thưởng
 • Kỳ sĩ dùng 2 giờ online trên mạng để đổi lấy Hộp quà thần bí.
 • Mỗi nhân vật có thể tích lũy tối đa 08 giờ trong 01 ngày.
 • Mỗi nhân vật được nhận thưởng tối đa 04 lần trong 01 ngày.
 • Sau 24 giờ mỗi ngày sẽ tính lại thời gian tích lũy.
Mô tả đạo cụ Hộp quà thần bí
Hình ảnh Ghi chú

Hộp quà thần bí

Nguồn gốc: Nhận tại Cẩm Nang Sự Kiện.

Tính chất:

 • Được phép: Bán shop = 0 lượng.
 • Không được phép: Giao dịch, bày bán, ném ra, xếp chồng.
 • Trọng lượng = 0.

Cách sử dụng: nhấp chuột phải để sử dụng, nhận phần thưởng.

Hạn sử dụng: 24 giờ kể từ lúc nhận, hết hạn không thể sử dụng vật phẩm.

Phần thưởng

 • Khi sử dụng Hộp quà thần bí, kỳ sĩ sẽ nhận được phần thưởng như sau:
Ghi chú
1.000.000 điểm kinh nghiệm

Lưu ý

 • Mỗi nhân vật chỉ có thể nhận phần thưởng 04 lần/1 ngày.
 • Thời gian tích lũy là 08 tiếng.