Top

Phần thưởng giải đấu Ngũ Tuyệt Thần Quân 1

Phần thưởng giải đấu Ngũ Tuyệt Thần Quân 1

   🏆  Phần Thưởng Giải Đấu Ngũ Tuyệt Thần Quân 1

Hạng

Vật phẩm

Nhất

03 bộ trang bị 10x tự chọn +12

03 vũ khí 10x tự chọn +12

200 Tướng Quân Lệnh

01 Ngoại hình thú nuôi (Rồng)

01 Ngoại hình thú nuôi (Tuần Lộc)

01 Ngoại hình thú nuôi (Ngọc Thố)

Hộp quà Danh hiệu theo thứ Hạng

Nhì

01 bộ trang bị 10x tự chọn +12

01 vũ khí 10x tự chọn +12

100 Tướng Quân Lệnh

02 trong 3 loại Ngoại hình thú nuôi

(ngẫu nhiên Rồng/Tuần Lộc/Ngọc Thố)

Hộp quà Danh hiệu theo thứ Hạng

Ba

01 bộ trang bị 10x tự chọn +9

01 vũ khí 10x tự chọn +9

50 Tướng Quân Lệnh

01 trong 3 loại Ngoại hình thú nuôi

(ngẫu nhiên Rồng/Tuần Lộc/Ngọc Thố)

Hộp quà Danh hiệu theo thứ Hạng

 

🏆 Hiệu ứng hỗ trợ cho đội Quán Quân, Á Quân

 

 

Hiệu ứng

Quán Quân

Á Quân

Phòng Ngự

 

50

 

50

 

Kháng Lôi

10%

5%

 

Kháng Thổ

 

Kháng Băng

 

Kháng Hỏa

 

Giảm sát thương cơ bản

5%

-

 

Giảm sát thương tấn công tập trung

  Lưu ý:

Danh hiệu có thời hạn vĩnh viễn.

Hiệu ứng có thời hạn là 6 tháng kể từ lúc sử dụng Hộp quà Danh hiệu.

Thân chúc quý tổ đội sẽ thi đấu hết mình. Để vừa thỏa chí giao tranh, vừa có cơ hội nhận được những phần thưởng cực hấp dẫn của giải đấu !