Top

Sự kiện Rộn ràng Noel

Sự kiện Rộn ràng Noel

 Thời gian diễn ra

Thời gian: Bắt đầu từ 0h00 ngày 05/12/2020 - 23h59 ngày 05/01/2021.

Đối tượng: Tất cả các kỳ sĩ máy chủ Ngọc Tuyền Cung.

 NPC & Vật phẩm liên quan

Hình ảnh

Tính chất


Ông Già Noel

Vị trí: Phong Thần Đài (197/199).
Chức năng:
Ghép vật phẩm Người tuyết.
Bán vật phẩm sự kiện.
Chọn phần thưởng.

 Người Tuyết

Nguồn gốc: Ghép tại NPC Ông Già Noel.
Công thức:
2 hoa tuyết + 1 nhánh cây + 1 vạn lượng 
Tính chất: Xếp chồng 200, có thể giao dịch, bày bán. Không ném ra. Rơi khi có PK. Bán cửa hàng 0 lượng.
Lưu ý
Vật phẩm chỉ hoạt động đến 23h59 ngày 05/01/2021.
Giới hạn sử dụng 8000 vật phẩm/nhân vật.

Hoa Tuyết

 

 

Nguồn gốc:

Đánh quái các map tứ tượng. Tổ đội không được nhận.

Mua tại NPC Ông Già Noel giá 1 tiền đồng/2 hoa tuyết.

Tính chất: Xếp chồng 200, có thể giao dịch, bày bán. Không ném ra. Rơi khi có PK. Bán cửa hàng 0 lượng.

Lưu ý: Vật phẩm chỉ hoạt động đến 23h59 ngày 05/01/2021.

Vớ Giáng Sinh

 

 

Nguồn gốc: Nhận được khi sử dụng Người Tuyết đạt mốc 2000/4000/6000/8000.

Tính chất: Xếp chồng, giao dịch, bày bán, không ném ra. Không rơi khi có PK. Bán cửa hàng 0 lượng.

Lưu ý: Vật phẩm chỉ hoạt động đến 23h59 ngày 05/01/2021.

Nhánh  Cây

 

 

Nguồn gốc

 

Mua tại NPC Ông Già Noel giá 2 tiền đồng/1 nhánh cây.

 

 

Nhận được khi làm nhiệm vụ hàng ngày.


 

Nhiệm Vụ

 

Điều Kiện

 

Nhánh Cây

 

Thám Quân

 

 

Lần 2/4/6


 

 

1 Nhánh Cây

 

 

Bào Thương

 

 

Lần 3/6/7

 

Siêu Độ

 

 

Lần 2/4/6

 

Thiên Thụ

 

 

Lần 2 trở đi

 

Xoay Càn Khôn

 

 

Lần 4/7/10/12

 

Tứ Linh

 

 

Lần 2 trở đi

 

 

Thiên Cương Hồn

 

 

Lần 2 trở đi

 

Thiên Cống

 

 

Lần 2/4/5

 

Tống Tửu

 

 

Lần 2 trở đi

Tính chất: Xếp chồng 200, có thể giao dịch, bày bán. Không ném ra. Rơi khi có PK. Bán cửa hàng 0 lượng.

Lưu ý: Vật phẩm chỉ hoạt động đến 23h59 ngày 05/01/2021.

Phần thưởng sử dụng Người Tuyết

Quý kỳ sĩ phải lựa chọn phần thưởng ở NPC Ông Già Noel trước khi sử dụng Người Tuyết. 

Lựa chọn 1: Kinh nghiệm 800 x đẳng cấp nhân vật

Lựa chọn 2: Kinh nghiệm 300 x đẳng cấp nhân vật và có tỉ lệ nhận 1 trong các loại phần thưởng dưới đây:

Phần thưởng (ngẫu nhiên)

Mảnh Lam Thủy Tinh

Trang Bị Sơ Cấp

Mảnh Hồng Thủy Tinh

Bá Lạc Nhãn Cấp 11

Lam Thủy Tinh

Bá Lạc Nhãn Cấp 12

Hồng Thủy Tinh

Bá Lạc Nhãn Cấp 13

Lam Bảo Thạch

Tướng Quân Lệnh

Hồng Bảo Thạch

Trang Bị Lục 8x

Thanh Lộ (Tiểu)

Trang Bị Lục 10x

Chân Khí (Tiểu)

Vũ Khí Truyền Thuyết 75

Vũ Khí Sơ Cấp

Vũ Khí Truyền Thuyết 85

Vũ Khí Hoàng Kim 9x/10x

Vũ Khí Truyền Thuyết 95