Top

Sự kiện Sắc Hè Vẫy Gọi

Sự kiện Sắc Hè Vẫy Gọi

 Hè sang, tam giới cũng rộn ràng với những hoạt động sôi nổi và thập phần hấp dẫn. Các bảo bối, bảo vật Phong Thần liên tục xuất hiện, ngần ngại chi không tham gia để nhận những gì mình xứng đáng thuộc về. Bổn pháp xin chúc quý kỳ sĩ may mắn với những tặng phẩm giá trị tại sự kiện sau.

Thời gian và đối tượng tham gia 

Thời gian : 0h00 3/7/2021 đến 23h59 3/8/2021

Đối tượng tham gia : tất cả nhân vật tại sever Ngọc Tuyền Cung và Tiêu Diêu Cung

 

NPC và vật phẩm liên quan

NPC và vật phẩm liên quan

Chức năng 

Tiểu Thanh

Vị trí : Phong thần đài 197/199

Chức năng : tham gia sự kiện, ghép vật phẩm, mua vật phẩm, reset số lượng sử dụng vật phẩm sự kiện

Reset : Có thể reset lại một lần sự kiện Kem trái cây khi đã sử dụng đủ 8000 vật phẩm với 3000 tiền đồng. Lưu ý mỗi nhân vật chỉ được reset một lần.

Hộp nguyên liệu

Nguồn gốc : nhận được khi tham gia đánh quái tại bản đồ tứ tượng (Hiên Viên, Sa Mạc, Băng Xuyên, Thủy Vực)

Bán tại NPC Tiểu Thanh giá 5 tiền đồng = 100 hộp nguyên liệu.

Chức năng : chuột phải để nhận nguyên liệu sự kiện

Tính chất : xếp chồng 200 vật phẩm/1 ô, được phép bày bán, giao dịch, vứt bỏ, rơi khi pk cao.

Xoài              Dưa Hấu

Nguồn gốc : nhận được khi sử dụng Hộp Nguyên Liệu

Chức năng : dùng để hợp thành vật phẩm sự kiện

Tính chất : xếp chồng 200 vật phẩm/1 ô, được phép bày bán, giao dịch, vứt bỏ, rơi khi pk cao.

Kiwi             Nho

Sữa Tươi

Nguồn gốc : Hoàn thành các nhiệm vụ hàng ngày theo mốc để nhận được


Thám Quân

2/4/6

Bào thương 

3/6/7

Siêu độ

2/4/6

Thiên Thụ/ Thiên Cương Hồn/Tống Tửu/ Tứ Linh

Lần 2 trở đi

Xoay càn khôn

4/7/10/12

Thiên Cống

2/4/5


Mua tại NPC Tiểu Thanh giá 2 tiền đồng = 1 Sữa Tươi

Chức năng : hợp thành vật phẩm sự kiện

Tính chất : xếp chồng 200 vật phẩm/1 ô, được phép bày bán, giao dịch, vứt bỏ, rơi khi pk cao.

Hoa Quả Dầm

Nguồn gốc : hợp thành tại NPC Tiểu Thanh theo công thức sau :

2 Xoài + 3 Dưa hấu + 2 Kiwi + 1 Nho = 1 Hoa Quả Dầm

Chức năng : chuột phải nhận thưởng. Tối đa 8000 vật phẩm/ 1 nhân vật

Tính chất : xếp chồng 200 vật phẩm/1 ô, được phép bày bán, giao dịch, vứt bỏ, rơi khi pk cao

Kem trái cây

Nguồn gốc : hợp thành tại NPC Tiểu Thanh theo công thức sau :

1 Hoa Quả Dầm + 1 Sữa Tươi + 2 vạn lượng = 1 Kem trái cây.

Mua tại NPC Tiểu Thanh giá 3 tiền đồng = 1 Kem trái cây

Chức năng : chuột phải nhận thưởng. Tối đa 8000 vật phẩm /1 nhân vật.

Tính chất : xếp chồng 200 vật phẩm/1 ô, được phép bày bán, giao dịch, vứt bỏ, rơi khi pk cao

 

Phần thưởng khi sử dụng vật phẩm