Top

Sự kiện Thưởng Nguyệt Đoàn Viên

Sự kiện Thưởng Nguyệt Đoàn Viên

Quý kỳ sĩ thu thập các loại bánh trung thu và mảnh tranh, cùng tham gia sự kiện Trung Thu Thưởng Nguyệt ở máy chủ Ngọc Tuyền Cung.