Top

Vòng Tích Lũy Ngũ Tuyệt Thần Quân 1

Vòng Tích Lũy Ngũ Tuyệt Thần Quân 1

Thời gian diễn ra

 • Thời gian: Bắt đầu từ 0h00 ngày 01/10 - 23h59 ngày 31/10/2020.

 • Đối tượng: Tất cả các kỳ sĩ máy chủ Ngọc Tuyền Cung.

 • Kết quả: 8 kỳ sĩ máy chủ Ngọc Tuyền Cung có điểm Tích Lũy cao nhất sẽ được quyền chọn thêm 4 thành viên tham gia giải đấu.

 • Lưu ý:  4 thành viên được chọn phải có điểm tích lũy từ 5000 trở lên.

NPC & Vật phẩm liên quan

Hình ảnh

Tính chất

Phong Thần

Quỳnh Hoa Tiên Tử

 • Vị trí: Triều Ca (221/190).

 • Chức năng:

  • Mua Ấn Phẩm.

  • Mua/Nộp Cờ Tích Lũy.

  • Xem tích lũy cá nhân.

 • Lưu ý: NPC chỉ hoạt động đến 23h59 ngày 31/10/2020.

Cờ Tích Lũy

 • Nguồn gốc:

  • Nhận được khi hoàn thành nhiệm vụ hằng ngày.

  • Mua tại NPC Quỳnh Hoa Tiên Tử: 1 Tiền Đồng = 1 Cờ Tích Lũy

 • Tính chất: Xếp chồng 500, có thể giao dịch, bày bán. Không ném ra. Rơi khi có PK. Bán cửa hàng 01 lượng.

 • Chức năng:

  • Đổi Điểm Tích Lũy: 1 Cờ Tích Lũy = 1 điểm tích lũy.

  • Đổi Ấn Phẩm.

 • Lưu ý: Vật phẩm chỉ hoạt động đến 23h59 ngày 31/10/2020.

Ấn Phẩm

 • Nguồn gốc: Đổi tại NPC Quỳnh Hoa Tiên Tử.

 • 1 Cờ Tích Lũy + 1 Tiền Đồng = 1 Ấn Phẩm

 • Tính chất: Xếp chồng 200, có thể giao dịch, bày bán. Không ném ra. Rơi khi có PK. Bán cửa hàng 01 lượng.

 • Chức năng: Nhấp phải sử dụng nhận thưởng.

 • Giới hạn: Sử dụng tối đa 4.000 vật phẩm/nhân vật.

 • Lưu ý: Vật phẩm chỉ hoạt động đến 23h59 ngày 31/10/2020.

Phong Thần

Hộp Quà Tích Lũy

 • Nguồn gốc: Nhận được khi sử dụng 1000 Ấn Phẩm.

 • Tính chất: Không thể: Xếp chồng, giao dịch, bày bán, ném ra. Không rơi khi có PK. Bán cửa hàng 01 lượng.

 • Chức năng: Nhấp phải cùng Chìa Khóa Tích Lũy nhận thưởng.

 • Lưu ý:

  • Vật phẩm không bị tiêu hao khi sử dụng với Chìa Khóa Tích Lũy.

  • Vật phẩm chỉ hoạt động đến 23h59 ngày 31/10/2020.

Chìa Khóa Tích Lũy

 • Nguồn gốc: Nhận được khi sử dụng Ấn Phẩm đạt mốc.

Mốc

Phần thưởng

500

1 Chìa Khóa Tích Lũy/Mốc

1.000

1.500

2.000

 • Tính chất: Xếp chồng 200, có thể giao dịch, bày bán. Không ném ra. Rơi khi có PK. Bán cửa hàng 01 lượng.

 • Chức năng: Nhấp phải cùng Hộp Quà Tích Lũy nhận thưởng.

 • Hạn sử đụng: 1 ngày kể từ lúc nhận.

Thu thập Cờ Tích Lũy

 

Nhiệm Vụ

Điều kiện

Cờ Tích Lũy

Thám Quân

Lần 2/4/6

1 Cờ Tích Lũy/lần

Bào Thương

Lần 3/6/7

Siêu Độ

Lần 2 trở đi

Thiên Thụ

Lần 2 trở đi

Xoay Càn Khôn

Lần 4/7/10/12

Tứ Linh

Lần 2 trở đi

Thiên Cương Hồn

Lần 2 trở đi

Thiên Cống

Lần 2 trở đi

Tống Tửu

Lần 2 trở đi

Đạo Cụ

Lần 2 trở đi


Phần thưởng sử dụng Ấn Phẩm


 • Nhấp phải sử dụng nhận được Điểm Kinh Nghiệm = Đẳng cấp nhân vật x 1.000 và có cơ hội nhận được ngẫu nhiên các phần thưởng sau:

Phần thưởng (ngẫu nhiên)

Mảnh Lam Thủy Tinh

Trang Bị Sơ Cấp

Mảnh Hồng Thủy Tinh

Bá Lạc Nhãn Cấp 11

Lam Thủy Tinh

Bá Lạc Nhãn Cấp 12

Hồng Thủy Tinh

Bá Lạc Nhãn Cấp 13

Lam Bảo Thạch

Tướng Quân Lệnh

Hồng Bảo Thạch

Trang Bị Lục 8x

Thanh Lộ (Tiểu)

Trang Bị Lục 10x

Chân Khí (Tiểu)

Vũ Khí Truyền Thuyết 75

Vũ Khí Sơ Cấp

Vũ Khí Truyền Thuyết 85

Vũ Khí Hoàng Kim 9x

Vũ Khí Truyền Thuyết 95

Vũ Khí Hoàng Kim 10x  

Phần thưởng sử dụng Hộp Quà Tích Lũy

 • Sử dụng Ấn Phẩm đạt mốc sẽ nhận được Hộp Quà Tích Lũy & Chìa Khóa Tích Lũy như sau: mốc 500, 1500, 2500, 3000, 3500, 4000 nhận Chìa Khóa Tích Lũy; mốc 1000 nhận Chìa Khóa Tích Lũy và 1 Hộp Quà Tích Lũy.

 • Chìa Khóa Tích Lũy sẽ tiêu hao tương ứng với số lần mở rương như sau:

Lần mở Rương Tích Lũy

Chìa Khóa Tích Lũy cần

1

1

2

2

3

3

4 - 14

+ 2 Chìa Khóa mỗi lần

(ví dụ: Lần 4 cần 5, lần 5 cần 7,... lần 14 cần 25)

 • Nhấp phải Rương Tích Lũy cùng Chìa Khóa Tích Lũy sẽ chắc chắn nhận được ngẫu nhiên các phần thưởng với mỗi lần mở tương ứng bên dưới.

Phần thưởng (ngẫu nhiên)

Hồng thủy tinh

Hồng Bảo thạch

Lam thủy tinh

Lam Bảo thạch

Vũ khí sơ cấp (nguyên)

Trang bị sơ cấp (nguyên)

Khí Tinh (sơ cấp)

Trang Tinh (sơ cấp)

Bá Lạc Nhãn cấp 13

Trang Bị Lục 8x

Khí Nguyên (cao cấp)

Trang Bị Lục 10x

Trang Nguyên (cao cấp)

Vũ Khí Truyền Thuyết 75

Khí Tinh (cao cấp)

Vũ Khí Truyền Thuyết 85

Trang Tinh (cao cấp)

Vũ Khí Truyền Thuyết 95

Nghịch Lân

Vũ Khí Hoàng Kim 9x

Nghịch Long

Vũ Khí Hoàng Kim 10x

Nghịch Lôi

 

 

Xác định Top 8 & đổi Tích Lũy Cờ Tích Lũy tại Đấu Trường

 1. Ban Điều Hành sẽ chọn ra 8 kỳ sĩ (máy chủ Ngọc Tuyền Cung) có điểm tích lũy Cờ Tích Lũy cao nhất.
 2. Bảng top tích lũy sẽ cập nhật tại nhóm Cộng Đồng vào 12h trưa hàng ngày.
 3. 8 kỳ sĩ xuất sắc sẽ tự lựa chọn cho mình thêm 4 thành viên để tham gia giải đấu Ngũ Tuyệt Thần Quân 1 (Mỗi người chơi chỉ được tham gia 1 tổ đội thi đấu duy nhất).
 4. 8 kỳ sĩ (máy chủ Ngọc Tuyền Cung) tích lũy cao nhất trên toàn máy chủ không được đăng ký vào chung 1 đội thi đấu.
 5. Dùng điểm tích lũy Cờ Tích Lũy để nhận lại Cờ Tích Lũy.
 6. Dùng Cờ Tích Lũy sẽ nhận được những hổ trợ đấu trường như bên dưới.
Đổi Cờ Tích Lũy - Máy chủ Ngọc Tuyền Cung

Tên vật phẩm hỗ trợ

Cờ Tích Lũy

Bộ Trang bị Lục 10x

1000

Vũ Khí Hoàng Kim 10x

1000

Thú cưỡi Nghịch

1000

Lam Bảo Thạch (10 cái)

300

Pháp Bảo 1x (5 cái – tự chọn)

100

Hoàng Ngọc Đặc Biệt (10 cái)

500

Lục Tùng Thạch Đặc Biệt (10 cái)

500

Bộ Dược Liệu

200

Bộ Dược liệu gồm: 5 Thanh Lộ (tiểu), 5 Chân Khí (tiểu), 9 loại lag hiện có trong game.