Top

Vũ khí truyền thuyết - Bí ẩn đã được giải mã

Vũ khí truyền thuyết - Bí ẩn đã được giải mã

 

Vũ khí truyền thuyết - Bí ẩn được giải mã

 

Ngày tháng dần trôi, trường giang sóng sau xô sóng trước, ít ai còn nhớ đến những bí ẩn ngày nào...đến một ngày bí ẩn đó lại được khai mở...sự hiếu kỳ đã gây nên một làn sóng dữ dội.

Chính những bí ẩn của Vũ khí truyền thuyết ngày nào giờ đây đã làm Tam Giới háo hức.

12 loại vũ khí - 12 nguồn gốc kỳ bí khôn cùng - 12 oai lực khác nhau. Cứ ngỡ truyền thuyết chỉ là truyền thuyết, cổ kim bất kiến nhưng nay đã hiển lộ giữa thanh thiên bạch nhật. Giáp Sĩ, Dị Nhân hay Đạo Sĩ rồi đây sẽ một phen vùng vẫy thị uy khắp ba cõi. Một sự chấn động kinh thiên!

Sau sự xuất hiện thần kỳ người người kinh ngạc, ngày kiến ngộ giữa vật báu và kỳ tài đã không còn xa.

Hãy cùng Bổn Pháp nhìn lại những Vũ khí vạn cổ kỳ trân này.

 

Vạn Kiếp lưu danh đời truyền tụng

 

Bạch Điểu - nhân gian khó tìm

 

Vị Ương vang danh Tam Giới

 

Tinh Thần miên viễn trợ lực dũng tướng

 

Chí Tôn uy lực vô đối

 

Phiêu Miễu pháp bảo trấn giữ tam đảo

 

Linh khí hội tụ Nhân Gian khó lường

Vô Lượng xuất chiêu thảo trừ tà quái

 

Tam Giới có khả năng thiêu đốt mọi thứ…

 

Nguyệt Ảnh hấp thu tinh hoa thiên địa vạn năm

 

Vạn kiếp tụng truyền Bất Hối linh thâm

 

Đa Tình khắp chốn mấy ai bì