Top

Bản cập nhật 0.0.1

Bản cập nhật 0.0.1

📌Bảo trì cập nhật phiên bản mới 0.0.1 
- Autoingame (Ctrl+F tắt/mở giao diện - (F) bật tắt nhanh)
Nội dung:
- Sửa lại Dị Nhân (giảm máu tăng dame pet)
- Alt+x đổi vũ khí
- Điều chỉnh boss chuẩn hơn
- Sửa lỗi OTT

Phải chạy autoupdate mới có thể vào game sau bảo trì .