Top

Bản cập nhật 0.0.8

Bản cập nhật 0.0.8

 📌Bảo trì cập nhật phiên bản 0.0.8
- Bỏ Ngự sậu bạo phong & cuồng dao tế
- Tăng dame các kỹ năng triệu hồi khác của hệ Dị Nhân
- Mở giao diện thú nuôi tại F3