Quay về Trang chủ

Sự kiện thưởng nguyệt đoàn viên

Từ 05-08-2020 đến 05-09-2020

Đầu trang

Đổi bánh trung thu

05-08-20

Quý kỳ sĩ thu thập các loại bánh trung thu và mảnh tranh, cùng tham gia sự kiện Trung Thu Thưởng Nguyệt ở máy chủ Ngọc Tuyền Cung.

Nội dung cần biết

 • Thời gian diễn ra: Sau bảo trì ngày 05/08 - 23h59 ngày 05/09/2020.
 • Đối tượng tham gia: máy chủ Ngọc Tuyền Cung.

Vật phẩm mới


Vật phẩm liên quan


Hình ảnh

Ghi chú

Phong Thần
NPC Nguyệt Nương
 • Vị trí: Sùng Thành Đại Doanh (202.198), Ngọc Hư Cung (218.200), Xi Vưu Mộ (198.201).
 • Công dụng:
  • Mua nguyên liệu.
  • Ghép nguyên liệu.
  • Ghép mảnh tranh hằng nga.
 • Lưu ý: Chức năng hoạt động đến 23h59 ngày 05/09/2020.

Vật phẩm

Ghi chú

 Hạt Quế

 • Nguồn gốc: Đổi tại NPC Nguyệt Nương : 2 Tiền Đồng = 1 Hạt Quế. Hoặc tham gia các nhiệm vụ hàng ngày, bắt đầu từ lần thứ 2.

Nhiệm Vụ

Hạt Quế

Thám Quân lần hoàn thành(2/4/6)

1

Bào Thương lần hoàn thành(3/6/7)

1

Siêu Độ

1

Thiên Thụ

1

Xoay Càn Khôn lần hoàn thành(4/7/10/12)

1

Tứ Linh

1

Thiên Cương Hồn

1

Thiên Cống

1

Tống Tửu

1

 • Tính chất: Có thể xếp chồng 200 vật phẩm/ô. Có thể bày bán, giao dịch, vứt bỏ, rơi ra khi có PK. Bán shop 0 lượng.

 • Chức năng: Dùng để chế tạo Bánh Trung Thu Thượng Hạng.

Bột Mì

 • Nguồn gốc: Tham gia đánh quái tại các map tứ tượng. Hoặc đổi tại NPC Nguyệt Nương : 2 Tiền Đồng = 5 Bột Mì.


 • Tính chất: Có thể xếp chồng 200 vật phẩm/ô. Có thể bày bán, giao dịch, vứt bỏ, rơi ra khi có PK. Bán shop 0 lượng.


 • Chức năng: Dùng để chế tạo Bánh Trung Thu (Loại 1), Bánh Trung Thu (Loại 2) và Bánh Trung Thu Thượng Hạng.


 • Lưu ý: Vật phẩm tự rơi vào hành trang và không hỗ trợ rơi khi lập tổ đội.

Trứng Gà

 • Nguồn gốc: Tham gia đánh quái tại các map tứ tượng.


 • Tính chất: Có thể xếp chồng 200 vật phẩm/ô. Có thể bày bán, giao dịch, vứt bỏ, rơi ra khi có PK. Bán shop 0 lượng.


 • Chức năng: Dùng để chế tạo Bánh Trung Thu (Loại 1), Bánh Trung Thu (Loại 2) và Bánh Trung Thu Thượng Hạng.


 • Lưu ý: Vật phẩm tự rơi vào hành trang và không hỗ trợ rơi khi lập tổ đội.

Tứ Tượng

 • Nguồn gốc: Tham gia đánh quái tại các map tứ tượng. Hoặc làm nhiệm vụ Tứ Tượng tại NPC Thủ Khố - Triều Ca/Tây Kì.


 • Tính chất: Có thể xếp chồng 100 vật phẩm/ô. Có thể bày bán, giao dịch, vứt bỏ, rơi ra khi có PK. Bán shop 100 lượng.


 • Chức năng: Dùng để chế tạo Bánh Trung Thu (Loại 1), Bánh Trung Thu (Loại 2) và Bánh Trung Thu Thượng Hạng.

Liễu Mộc

 • Nguồn gốc: Có thể nhận được từ nhiệm vụ Thu Thập tại NPC Thủ Khố Tân Thủ Thôn.


 • Tính chất: Có thể xếp chồng 100 vật phẩm/ô. Có thể bày bán, giao dịch, vứt bỏ, rơi ra khi có PK. Bán shop 0 lượng.


 • Chức năng: Dùng để chế tạo Bánh Trung Thu (Loại 2) và Bánh Trung Thu Thượng Hạng.

Bánh Trung Thu (Loại 1)

 • Nguồn gốc: Ghép tại NPC Nguyệt Nương với công thức 5 địa tâm + 5 thủy hồn + 5 hỏa linh + 5 phong lệ + 10 trứng gà + 10 bột mì.


 • Tính chất: Có thể xếp chồng 200 vật phẩm/ô. Có thể bày bán, giao dịch, vứt bỏ, rơi ra khi có PK. Bán shop 0 lượng.


 • Cách sử dụng: Nhấp chuột phải để nhận thưởng.


 • Giới hạn: Sử dụng tối đa 4000 Bánh Trung Thu/nhân vật.

Bánh Trung Thu (Loại 2)

 • Nguồn gốc: Ghép tại NPC Nguyệt Nương với công thức 10 địa tâm + 10 thủy hồn + 10 hỏa linh + 10 phong lệ + 10 trứng gà + 10 bột mì + 1 Liễu Mộc + 2 vạn lượng.


 • Tính chất: Có thể xếp chồng 200 vật phẩm/ô. Có thể bày bán, giao dịch, vứt bỏ, rơi ra khi có PK. Bán shop 0 lượng.


 • Cách sử dụng: Nhấp chuột phải để nhận thưởng.


 • Giới hạn: Sử dụng tối đa 4000 Bánh Trung Thu/nhân vật.

Bánh Trung Thu Thượng Hạng

 • Nguồn gốc: Ghép tại NPC Nguyệt Nương với công thức 10 địa tâm + 10 thủy hồn + 10 hỏa linh + 10 phong lệ + 10 trứng gà + 10 bột mì + 2 Liễu Mộc + 1 Hạt Quế + 2 vạn lượng.


 • Tính chất: Có thể xếp chồng 200 vật phẩm/ô. Có thể bày bán, giao dịch, vứt bỏ, rơi ra khi có PK. Bán shop 0 lượng.


 • Cách sử dụng: Nhấp chuột phải để nhận thưởng.


 • Giới hạn: Sử dụng tối đa 4000 Bánh Trung Thu/nhân vật.

Mảnh tranh Hằng Nga

 • Nguồn gốc: Nhận được khi sử dụng Bánh Trung Thu Thượng Hạng.


 • Tính chất: Có thể xếp chồng 100 vật phẩm/ô cho mỗi loại mảnh. Có thể bày bán, giao dịch, vứt bỏ, rơi ra khi có PK. Bán shop 0 lượng.


 • Chức năng: Có thể tặng từng mảnh riêng cho NPC Nguyệt Nương. Đặc biệt nếu tặng 1 bộ gồm 6 mảnh từ mảnh 1 tới mảnh 6 sẽ được phần thưởng cao hơn.


 • Giới hạn: Tặng riêng lẻ: tối đa 5 lần/1 loại/1 nhân vật. Tặng bộ 6 mảnh tranh tối đa được 5 lần tặng/nhân vật.


Phần thưởng


 • Sử dụng Bánh Trung Thu (Loại 1)

  • Nhận được điểm kinh nghiệm: 400 x đẳng cấp nhân vật và may mắn nhận được các phần thưởng sau đây:


Thiên Tiên Thủy

Hoa Thanh Lộ

Tử Kim Hồ Lô

Hành Quân Lệnh

Thần Thuật

Lò Luyện Đơn

Thưởng Kim Bài

Hoa Thần Thủ phách

Linh Hồn Kỳ

Túi Hàng

Chỉ Nhân

1.000.000 exp

Phi Mao Phù

Bào Thương Lệnh

 

 • Khi nhân vật sử dụng Bánh Trung Thu (Loại 1) đạt 4000 cái sẽ nhận ngẫu nhiên 1 trong các vật phẩm sau đây:


10.000.000 Exp

Vũ khí 9x

Trang bị lục 8x

Trang bị lục 10x

Bá Lạc Nhãn cấp 13

Tuyết Linh Thử

Bạch Sắc Trư

Kim Sắc Trư

Phấn Sắc Trư


 • Sử dụng Bánh Trung Thu (Loại 2)

  • Nhận được điểm kinh nghiệm: 600 x đẳng cấp nhân vật và may mắn nhận được các phần thưởng sau đây:


Pháp bảo 1x

Pháp bảo 3x

Pháp bảo 5x

Pháp bảo 7x

Mảnh lam thủy tinh

Mảnh hồng thủy tinh

Lam thủy tinh

Hồng thủy tinh

Mộc Nhân

Đồng Nhân

Hồng Không Thư

Hoàng Không Thư

Vũ khí sơ cấp (nguyên)

Trang bị sơ cấp (nguyên)

Quy Chân Thạch

Vũ khí 7x

Vũ khí 8x 

Vũ khí 9x

Thanh Lộ

Chân Khí

1.000.000 exp


 • Khi nhân vật sử dụng Bánh Trung Thu (Loại 2) đạt 2000 cái sẽ nhận ngẫu nhiên 1 trong các vật phẩm sau đây:


Vũ khí 8x

Vũ khí 9x

Trang bị lục 8x

Trang bị lục 10x

Bá Lạc Nhãn cấp 13

10.000.000 exp


 • Khi nhân vật sử dụng Bánh Trung Thu (Loại 2) đạt 4000 cái sẽ nhận ngẫu nhiên 1 trong các vật phẩm sau đây:


Vũ khí 9x

Vũ khí 10x

Trang bị lục 8x

Trang bị lục 10x

Tướng Quân Lệnh

Tuyết Linh Thử

Bạch Sắc Trư

Kim Sắc Trư

Phấn Sắc Trư

30.000.000 exp

   

 • Sử dụng Bánh Trung Thu Thượng Hạng

  • Nhận được điểm kinh nghiệm: 800 x đẳng cấp nhân vật và may mắn nhận được 1 trong các phần thưởng sau đây:


Hồng thủy tinh

Lam thủy tinh

Hồng bảo thạch

Lam bảo thạch

Vũ khí sơ cấp ( nguyên )

Trang bị sơ cấp ( nguyên )

Khí Tinh ( sơ cấp )

Trang Tinh ( sơ cấp )

Bá Lạc Nhãn cấp 9

Vũ khí 8x

Vũ khí 9x

Vũ khí 10x

Mảnh tranh 1

Mảnh tranh 2

Mảnh tranh 3

Mảnh tranh 4

Mảnh tranh 5

Mảnh tranh 6


 • Khi nhân vật sử dụng Bánh Trung Thu Thượng Hạng đạt 2000 cái sẽ nhận ngẫu nhiên 1 trong các vật phẩm sau đây:


6 Lò luyện sơ cấp

Vũ khí 9x

Vũ khí 10x

Trang bị lục 10x

Bàn Cổ Linh Phù

Tuyết Linh Thử

Bạch Sắc Trư

Kim Sắc Trư

Phấn Sắc Trư


 • Khi nhân vật sử dụng Bánh Trung Thu Thượng Hạng đạt 4000 cái sẽ nhận ngẫu nhiên 1 trong các vật phẩm sau đây:


6 Lò luyện trung cấp

Thông Thiên Linh Phù

Vũ khí 10x

Trang bị lục 10x

2 Tướng Quân Lệnh

Tuyết Linh Thử

Bạch Sắc Trư

Kim Sắc Trư

Phấn Sắc Trư


 • Thu thập đủ 6 mảnh dùng tặng cho NPC Nguyệt Nương, 1 bộ (bao gồm 6 mảnh khác nhau) khi tặng sẽ nhận phần thưởng các vật phẩm có giá trị như sau:

  • Nhận được 10.000.000 exp và ngẫu nhiên 1 trong các vật phẩm sau:


Bàn Cổ Linh Phù

Thông Thiên Linh Phù

3 Lò luyện sơ cấp

3 Lò luyện trung cấp

Tướng Quân Lệnh

Vũ Khí 8x

Vũ khí 9x

Vũ khí 10x

Trang bị lục 8x

Trang bị lục 10x

30.000.000 Exp

 

 • Lưu ý: Có thể tặng mảnh tranh lẻ cho NPC Nguyệt Nương đổi lấy phần thưởng 1.000.000 exp. Chỉ được tặng tối đa 5 mảnh tranh mỗi loại cho NPC Nguyệt Nương.


Chúc quý kỳ sĩ đón tết Trung thu tuyệt vời cùng Phong Thần Private 2008. Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hỗ trợ viên tại https://www.facebook.com/phongthan2008/ để được trả lời nhanh chóng.